"-" Operator

Subtraherar två värden.

Syntax:


Resultat = Uttryck1 - Uttryck2

Parametrar:

Resultat: Ett numeriskt uttryck som innehåller resultatet av subtraktionen.

Uttryck1, Uttryck2: De numeriska uttryck som ska subtraheras.

Exempel:


Sub ExampleSubtraction1
    Print 5 - 5
End Sub
 
Sub ExampleSubtraction2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 - iValue2
End Sub

Stötta oss!