Mathematical Operators

Följande matematiska operatorer finns i LibreOffice Basic.

I detta avsnitt finns en kortfattad översikt över alla aritmetiska operatorer som du kan använda för beräkningar i ett program.

"-" Operator

Subtraherar två värden.

"*" Operator

Multiplicerar två värden.

"+" Operator

Lägger ihop eller kombinerar två uttryck.

"/" Operator

Dividerar två värden.

"\" Operator

Performs the integer division on two numbers and returns the result.

"^" Operator

Upphöjer ett tal till en potens.

Mod Operator

The MOD operator takes in two numeric expressions and returns the remainder of the division.

Stötta oss!