XOR Operator

Utför en logisk exklusivt eller-kombination av två uttryck.

Syntax:


Result = Expression1 XOR Expression2

Parametrar:

Resultat: En numerisk variabel som innehåller kombinationens resultat.

Uttryck1, Uttryck2: De numeriska uttryck som ska kombineras.

En logisk Xor-kombination av två logiska uttryck returnerar värdet True om de två uttryckens sanningsvärden skiljer sig från varandra.

I en bitvis Xor-kombination blir en viss bit 1 om motsvarande bit är 1 i det ena uttrycket och 0 i det andra uttrycket.

Exempel:


Sub ExampleXOR
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' returns 0
  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' returns -1
  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' returns -1
  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' returns 0
  vOut = vB XOR vA ' returns 2
End Sub

Stötta oss!