Imp Operator

Används för att representera en satslogisk implikation med två uttryck.

Syntax:


Resultat = Uttryck1 Imp Uttryck2

Parametrar:

Resultat: En numerisk variabel som innehåller implikationens resultat.

Uttryck1, Uttryck2: Uttryck som ska evalueras med operatorn Imp.

Om du använder operatorn Imp i logiska uttryck, returneras False endast om det första uttrycket evalueras till True och det andra till False.

Om du använder Imp-operatorn i bit-uttryck, returneras 0 i en viss position om biten på motsvarande plats i det första uttrycket är 1 och motsvarande bit i det andra uttrycket är 0.

Exempel:


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C ' returnerar -1
  vOut = B > A Imp B > C ' returnerar -1
  vOut = A > B Imp B > D ' returnerar 0
  vOut = (B > D Imp B > A) ' returnerar -1
  vOut = B Imp A ' returnerar -1
End Sub

Stötta oss!