Logical Operators

Följande logiska operatorer finns i LibreOffice Basic.

Logiska operatorer kombinerar (bitvis) innehållet i två uttryck eller variabler, till exempel för att undersöka om en viss bit är satt eller inte.

AND Operator

Kombinerar två uttryck logiskt.

Eqv Operator

Beräknar den logiska ekvivalensen av två uttryck.

Imp Operator

Används för att representera en satslogisk implikation med två uttryck.

Not Operator

Används för att negera ett uttryck genom att invertera bitvärden.

Or Operator

Används för att utföra en logisk OR-union med två uttryck.

XOR Operator

Utför en logisk exklusivt eller-kombination av två uttryck.

Stötta oss!