Err Function

Returnerar en felkod som identifierar det fel som uppstÄtt under programkörningen.

Syntax:


Err

ReturvÀrde:

Integer

Parametrar:

Funktionen Err anvÀnds i felhanteringsrutiner för att hÀmta en felkod som t.ex. kan anvÀndas för att fortsÀtta körningen.

Exempel:


Sub ExampleError
On Error Goto ErrorHandler REM StÀll in felhanterare
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM Ett fel uppstÄr eftersom filen saknas
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Fel " & err & ": " & Error$ + chr(13) + "PÄ rad : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"intrÀffade ett fel"
End Sub

Please support us!