Err Function

Returnerar en felkod som identifierar det fel som uppstått under programkörningen.

Syntax:


Err

Returvärde:

Integer

Parametrar:

Funktionen Err används i felhanteringsrutiner för att hämta en felkod som t.ex. kan användas för att fortsätta körningen.

Exempel:


Sub ExampleError
On Error Goto ErrorHandler REM Ställ in felhanterare
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM Ett fel uppstår eftersom filen saknas
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Fel " & err & ": " & Error$ + chr(13) + "På rad : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"inträffade ett fel"
End Sub

Stötta oss!