Erl Function

Returnerar det radnummer dÀr ett fel uppstod under programkörningen.

Syntax:


Erl

ReturvÀrde:

Integer

Parametrar:

Symbolen Info

Funktionen Erl returnerar endast ett radnummer och inte en radetikett.


Exempel:


Sub ExampleError
On Error GoTo ErrorHandler ' StÀll in felhanterare
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' Felet orsakas av att filen saknas
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Fel " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "PÄ rad : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Ett fel har intrÀffat"
End Sub

Please support us!