Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

LibreOffice Basic offers several methods to prevent the termination of a program when a run-time error occurs.

CVErr Function

Konverterar ett stränguttryck eller ett numeriskt uttryck till ett uttryck av typen Variant av undertypen Error.

Erl Function

Returnerar det radnummer där ett fel uppstod under programkörningen.

Err Function

Returnerar en felkod som identifierar det fel som uppstått under programkörningen.

Err Object [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

IsError Function

Testar om en variabel innehåller ett felvärde.

Error Function

Returns the error message that corresponds to a value or raises a given error context.

On Error GoTo ... Resume Statement

Aktiverar en felhanteringsrutin efter att ett fel inträffat eller återupptar programkörningen.

Resume Statement

Resets error information and indicates what to execute next.

ScriptForge.Exception service

The Exception service is a collection of methods to assist in code debugging in Basic and Python scripts and in error handling in Basic scripts.

In Basic scripts, when a run-time error occurs, the methods and properties of the Exception service help identify the error context and allow to handle it.

Stötta oss!