Timer Function

Returnerar ett värde som anger antalet sekunder sedan midnatt.

Symbolen Info

Du måste först deklarera en variabel med datatypen Long och tilldela den returvärdet från Timer. Annars returneras ett värde av typen Date.


Syntax:


 Timer

Returnerat värde:

Datum

Exempel:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Seconds since midnight"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "The time is"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service available in the ScriptForge library.


Stötta oss!