Timer Function

Returnerar ett vÀrde som anger antalet sekunder sedan midnatt.

Symbolen Info

Du mÄste först deklarera en variabel med datatypen Long och tilldela den returvÀrdet frÄn Timer. Annars returneras ett vÀrde av typen Date.


Syntax:


Timer

ReturvÀrde:

Datum

Exempel:


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec,0,"Antal sekunder sedan midnatt"
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Klockan Àr"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service.


Please support us!