Time Function

Denna funktion returnerar den aktuella systemtiden som en sträng i formatet "TT:MM:SS".

Syntax:


Time[$][()]

Exempel:


Sub ExampleTime
    MsgBox Time,0,"Klockan är"
End Sub

Stötta oss!