Systemdatum och systemtid

Följande funktioner och instruktioner används för att ställa eller returnera systemets tid och datum.

Date Function

Returns the current system date as a string, or date variant.

Now Function

Returnerar aktuellt systemdatum och systemtid som ett Date-värde.

Time Function

Denna funktion returnerar den aktuella systemtiden som en sträng i formatet "TT:MM:SS".

Timer Function

Returnerar ett värde som anger antalet sekunder sedan midnatt.

Stötta oss!