TimeValue Function

Beräknar ett seriellt tidvärde utifrån den timme, minut och sekund som angetts, som representera tiden i ett enkelt numeriskt värde. Parametrar skickas som strängar. Du kan använda det här värdet om du vill beräkna skillnaden mellan två tidpunkter.

Syntax:


TimeValue (Text As String)

Returvärde:

Datum

Parametrar:

Text: Ett stränguttryck som innehåller tiden som du vill beräkna i formatet hh:mm:ss.

Med den här funktionen kan du konvertera en tid till ett enkelt värde som du kan beräkna tidsskillnader med.

Funktionen TimeValue returnerar typen Variant med VarType 7 (Date), och lagrar värdet internt som ett dubbelprecisionstal mellan 0 och 0,9999999999.

Till skillnad från funktionerna DateSerial och DateValue där seriella datumvärden resulterar i dagar i relation till ett fast datum, kan du göra beräkningar med värdena som returneras av funktionen TimeValue, men du kan inte utvärdera dem.

Du kan skicka enskilda parametrar (timme, minut, sekund) som separata numeriska uttryck i funktionen TimeSerial. I funktionen TimeValue däremot, kan du skicka en sträng som en parameter som innehåller tiden.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

13 Ej matchande datatyp

Exempel:


Sub ExampleTimerValue
Dim daDT As Date
Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String
  a1 = "starttid"
  b1 = "sluttid"
  c1 = "total tid"
  a2 = "8:34"
  b2 = "18:12"
  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)
  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)
  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)
  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))
  MsgBox c2
End Sub

Stötta oss!