TimeSerial Function

BerÀknar ett seriellt tidvÀrde för de parametrar för timme, minut och sekund som angetts och skickats som numeriskt vÀrde. Du kan sedan anvÀnda det hÀr vÀrdet om du vill berÀkna skillnaden mellan tvÄ tidpunkter.

Syntax:


TimeSerial (timme, minut, sekund)

ReturvÀrde:

Datum

Parametrar:

timme: Ett heltalsuttryck som indikerar det timvÀrde som anvÀnds för att bestÀmma det seriella tidvÀrdet. Giltiga vÀrden: 0-23.

minut: Ett heltalsuttryck som indikerar det minutvÀrde som anvÀnds för att bestÀmma det seriella tidvÀrdet. I allmÀnhet ett vÀrde mellan 0 och 59. Du kan dock Àven anvÀnda vÀrden som ligger utanför detta intervall. I sÄ fall pÄverkar antalet minuter timvÀrdet.

Sekund: Ett heltalsuttryck som indikerar det sekundvÀrde som anvÀnds för att bestÀmma det seriella tidvÀrdet. I allmÀnhet ett vÀrde mellan 0 och 59. Du kan dock Àven anvÀnda vÀrden som ligger utanför detta intervall. I sÄ fall pÄverkar antalet sekunder minutvÀrdet.

Exempel:

12, -5, 45 motsvarar 11, 55, 45

12, 61, 45 motsvarar 13, 2, 45

12, 20, -2 motsvarar 12, 19, 58

12, 20, 63 motsvarar 12, 21, 4

Du kan anvÀnda funktionen TimeSerial om du vill konvertera en tidpunkt till ett enskilt vÀrde som du anvÀnder för att berÀkna tidsskillnader.

Funktionen TimeSerial returnerar datatypen Variant med VarType 7 (Date). Det hÀr vÀrdet lagras internt som ett dubbelprecisionstal mellan 0 och 0,9999999999. Till skillnad frÄn funktionerna DateSerial och DateValue dÀr seriella datumvÀrden berÀknas som dagar i relation till ett fast datum, kan du göra berÀkningar med vÀrdena som returneras av funktionen TimeValue, men du kan inte utvÀrdera dem.

I funktionen TimeValue kan du skicka en strÀng som en parameter som innehÄller tiden. Du kan dÀremot skicka enskilda parametrar (timme, minut, sekund) som separata numeriska uttryck i funktionen TimeSerial.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dDate,64,"Tidpunkt som ett tal"
    MsgBox sDate,64,"Formaterad tidpunkt"
End Sub

Please support us!