TimeSerial Function

Beräknar ett seriellt tidvärde för de parametrar för timme, minut och sekund som angetts och skickats som numeriskt värde. Du kan sedan använda det här värdet om du vill beräkna skillnaden mellan två tidpunkter.

Syntax:


TimeSerial (timme, minut, sekund)

Returvärde:

Datum

Parametrar:

timme: Ett heltalsuttryck som indikerar det timvärde som används för att bestämma det seriella tidvärdet. Giltiga värden: 0-23.

minut: Ett heltalsuttryck som indikerar det minutvärde som används för att bestämma det seriella tidvärdet. I allmänhet ett värde mellan 0 och 59. Du kan dock även använda värden som ligger utanför detta intervall. I så fall påverkar antalet minuter timvärdet.

Sekund: Ett heltalsuttryck som indikerar det sekundvärde som används för att bestämma det seriella tidvärdet. I allmänhet ett värde mellan 0 och 59. Du kan dock även använda värden som ligger utanför detta intervall. I så fall påverkar antalet sekunder minutvärdet.

Exempel:

12, -5, 45 motsvarar 11, 55, 45

12, 61, 45 motsvarar 13, 2, 45

12, 20, -2 motsvarar 12, 19, 58

12, 20, 63 motsvarar 12, 21, 4

Du kan använda funktionen TimeSerial om du vill konvertera en tidpunkt till ett enskilt värde som du använder för att beräkna tidsskillnader.

Funktionen TimeSerial returnerar datatypen Variant med VarType 7 (Date). Det här värdet lagras internt som ett dubbelprecisionstal mellan 0 och 0,9999999999. Till skillnad från funktionerna DateSerial och DateValue där seriella datumvärden beräknas som dagar i relation till ett fast datum, kan du göra beräkningar med värdena som returneras av funktionen TimeValue, men du kan inte utvärdera dem.

I funktionen TimeValue kan du skicka en sträng som en parameter som innehåller tiden. Du kan däremot skicka enskilda parametrar (timme, minut, sekund) som separata numeriska uttryck i funktionen TimeSerial.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dDate,64,"Tidpunkt som ett tal"
    MsgBox sDate,64,"Formaterad tidpunkt"
End Sub

Stötta oss!