Now Function

Returnerar aktuellt systemdatum och systemtid som ett Date-värde.

Syntax:


Now

Returvärde:

Datum

Exempel:


Sub ExampleNow
    MsgBox "Det är nu " & Now
End Sub

Please support us!