Minute Function (BASIC)

Returnerar minuttalet som motsvarar det seriella tidsvärde som genereras av funktionen TimeSerial eller TimeValue.

Syntax:


    Minute (tal)
  

Returnerat värde:

Integer

Parametrar:

Tal: Numeriskt uttryck som innehåller det seriella tidsvärde som används för att returnera minutvärdet.

Den här funktionen är motsatsen till funktionen TimeSerial. Den returnerar minuttalet i det seriella tidsvärde som genereras med funktionen TimeSerial eller TimeValue . Exempelvis uttrycket:


  Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

returnerar värdet 30.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


    Sub ExampleMinute
    MsgBox "Aktuell minut är "& Minute(Now)& "."
    End Sub
  

Stötta oss!