Konvertera tidsvärden

Följande funktioner konverterar tidsvärden till beräkningsbara tal.

Hour Function

Returnerar timme från ett tidsvärde som är genererat med funktionen TimeSerial eller TimeValue.

Minute Function (BASIC)

Returnerar minuttalet som motsvarar det seriella tidsvärde som genereras av funktionen TimeSerial eller TimeValue.

Second Function

Returnerar ett heltal som representerar sekunderna i ett seriellt tidstal som genereras av funktionen TimeSerial eller TimeValue.

TimeSerial Function

Beräknar ett seriellt tidvärde för de parametrar för timme, minut och sekund som angetts och skickats som numeriskt värde. Du kan sedan använda det här värdet om du vill beräkna skillnaden mellan två tidpunkter.

TimeValue Function

Beräknar ett seriellt tidvärde utifrån den timme, minut och sekund som angetts, som representera tiden i ett enkelt numeriskt värde. Parametrar skickas som strängar. Du kan använda det här värdet om du vill beräkna skillnaden mellan två tidpunkter.

CDateToUnoTime Function

Returnerar tid-delen av ett datum som en UNO-strukt av typen com.sun.star.util.Time.

CDateFromUnoTime Function

Konverterar en UNO-struktur av typen com.sun.star.util.Time till ett datumvärde (Date).

CDateToUnoDateTime Function

Returnerar tidpunktsdelen av ett datum som en UNO-struktur av typen com.sun.star.util.DateTime.

CDateFromUnoDateTime Function

Konverterar en UNO-struktur av typen com.sun.star.util.DateTime till ett datumvärde (Date).

Stötta oss!