CDateFromUnoDateTime Function

Konverterar en UNO-struktur av typen com.sun.star.util.DateTime till ett datumvärde (Date).

Syntax:


CDateFromUnoDateTime(datumTid)

Returvärde:

Datum

Parametrar:

datumTid: Det DateTime-värde som ska konverteras.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleCDateFromUnoDateTime
    MsgBox(CDateFromUnoDateTime(aDatabaseRow.getTimestamp(3)))
End Sub

Stötta oss!