CDateToUnoDateTime Function

Returnerar tidpunktsdelen av ett datum som en UNO-struktur av typen com.sun.star.util.DateTime.

Syntax:


CDateToUnoDateTime(ettDatum)

Returvärde:

com.sun.star.util.DateTime

Parametrar:

ettDatum: Det datumvärde som ska konverteras.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleCDateToUnoDateTime
    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))
End Sub

Stötta oss!