CDateFromUnoTime Function

Konverterar en UNO-struktur av typen com.sun.star.util.Time till ett datumvärde (Date).

Syntax:


CDateFromUnoTime(enTidpunkt)

Returvärde:

Datum

Parametrar:

enTidpunkt: Den tidpunkt som ska konverteras

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleCDateFromUnoTime
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aDatabaseRow.getTime(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aTimeControl.Time))
End Sub

Stötta oss!