CDateToUnoTime Function

Returnerar tid-delen av ett datum som en UNO-strukt av typen com.sun.star.util.Time.

Syntax:


CDateToUnoTime(ettDatum)

Returvärde:

com.sun.star.util.Time

Parametrar:

ettDatum: Det datumvärde som ska konverteras.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleCDateToUnoTime
    aDatabaseRow.updateTime(3, CDateToUnoTime(Now))
    aTimeControl.Time = CDateToUnoTime(Now)
End Sub

Stötta oss!