Year Function

Returnerar årtal från ett seriellt datumtal som genereras av funktionen DateSerial eller DateValue.

Syntax:


Year (tal)

Returvärde:

Integer

Parametrar:

Tal: Heltalsuttryck som innehåller ett seriellt datumtal som används för att beräkna år.

Den här funktionen är motsatsen till funktionen DateSerial, och returnerar årtal i ett seriellt datum. Exempelvis uttrycket:


Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

returnerar värdet 1994.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleYear
    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Aktuellt år"
End Sub

Stötta oss!