Month Function

Returnerar månaden på året från ett seriellt datum som genereras av funktionen DateSerial eller DateValue.

Syntax:


Month (tal)

Returvärde:

Integer

Parametrar:

Tal: Numeriskt uttryck som innehåller det seriella datumtal som används för att bestämma månad på året.

Den här funktionen är motsatsen till funktionen DateSerial. Den returnerar den månad på året som motsvarar det seriella datum som genereras av DateSerial eller DateValue. Uttrycket


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

returnerar värdet 12.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"Den aktuella månaden"
End Sub

Stötta oss!