Month Function

Returnerar mÄnaden pÄ Äret frÄn ett seriellt datum som genereras av funktionen DateSerial eller DateValue.

Syntax:


Month (tal)

ReturvÀrde:

Integer

Parametrar:

Tal: Numeriskt uttryck som innehÄller det seriella datumtal som anvÀnds för att bestÀmma mÄnad pÄ Äret.

Den hÀr funktionen Àr motsatsen till funktionen DateSerial. Den returnerar den mÄnad pÄ Äret som motsvarar det seriella datum som genereras av DateSerial eller DateValue. Uttrycket


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

returnerar vÀrdet 12.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"Den aktuella mÄnaden"
End Sub

Please support us!