Datum- och tidsfunktioner

Använd de uttryck och funktioner som beskrivs här för att utföra datum- och tidsberäkningar.

Med LibreOffice Basic kan du beräkna tids- och datumskillnader genom att konvertera tids- och datumvärden till kontinuerliga numeriska värden. När skillnaden har beräknats används specialfunktioner för att konvertera värdena tillbaka till standardformat för tid och datum.

Symbolen Tips

Du kan kombinera datum- och tidsvärden till ett decimaltal. Datum konverteras till heltal och klockslag till decimalvärden. LibreOffice Basic stöder också variabeltypen Date, som kan innehålla en tidsangivelse bestående av både datum och klockslag.


Konvertera datumvärden

Följande funktioner konverterar datumvärden till beräkningsbara tal och tillbaka igen.

Konvertera tidsvärden

Följande funktioner konverterar tidsvärden till beräkningsbara tal.

Systemdatum och systemtid

Följande funktioner och instruktioner används för att ställa eller returnera systemets tid och datum.

Stötta oss!