Datum- och tidsfunktioner

AnvÀnd de uttryck och funktioner som beskrivs hÀr för att utföra datum- och tidsberÀkningar.

Med LibreOffice Basic kan du berÀkna tids- och datumskillnader genom att konvertera tids- och datumvÀrden till kontinuerliga numeriska vÀrden. NÀr skillnaden har berÀknats anvÀnds specialfunktioner för att konvertera vÀrdena tillbaka till standardformat för tid och datum.

Symbolen Tips

Du kan kombinera datum- och tidsvÀrden till ett decimaltal. Datum konverteras till heltal och klockslag till decimalvÀrden. LibreOffice Basic stöder ocksÄ variabeltypen Date, som kan innehÄlla en tidsangivelse bestÄende av bÄde datum och klockslag.


Konvertera datumvÀrden

Följande funktioner konverterar datumvÀrden till berÀkningsbara tal och tillbaka igen.

Konvertera tidsvÀrden

Följande funktioner konverterar tidsvÀrden till berÀkningsbara tal.

Systemdatum och systemtid

Följande funktioner och instruktioner anvÀnds för att stÀlla eller returnera systemets tid och datum.

Please support us!