FileExists Function

Bestämmer om en fil eller en katalog på datamediet är tillgänglig.

Syntax:


FileExists(FileName As String | DirectoryName As String)

Returvärde:

Bool

Parametrar:

FileName | DirectoryName: Ett stränguttryck som innehåller en otvetydig filangivelse. Du kan även använda URL-notation.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Stötta oss!