SetAttr Statement

Ställer in attributinformation för en angiven fil.

Syntax:


SetAttr FileName As String, Attribute As Integer

Parametrar:

Filnamn: Namn och sökväg för den fil vars attribut du vill testa. Om du inte anger någon sökväg söker SetAttr efter filen i den aktuella katalogen. Du kan även använda URL-notation.

Attribut: Bitmönster som definierar de attribut du vill ange eller radera:

Värde

Named constant

Värde

Definition

ATTR_NORMAL

0

Normal files.

ATTR_READONLY

1

Skrivskyddade filer.

ATTR_HIDDEN

2

Dold fil


Du kan ange flera attribut genom att kombinera deras respektive värden med en logisk ELLER-sats.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

53 Filen hittas inte

70 Åtkomst nekad

Exempel:


Sub ExampleSetGetAttr
 On Error Goto ErrorHandler ' Definiera mål för felhanterare
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Stötta oss!