RmDir Statement

Raderar en befintlig katalog från ett datamedium.

Syntax:

RmDir Statement diagram


RmDir Text As String

Parametrar:

Text: Ett stränguttryck som anger namn och sökväg för den katalog som ska raderas. Du kan även använda URL-notation.

Om sökvägen inte är bestämd söker RmDir-satsen efter den katalog du vill radera i den aktuella sökvägen. Om den inte påträffas här visas ett felmeddelande.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

76 Det går inte att hitta sökvägen

Exempel:


Sub ExampleRmDir
    MkDir "C:\Test2"
    ChDir "C:\test2"
    MsgBox Curdir
    ChDir "\"
    RmDir "C:\test2"
End Sub

Stötta oss!