Kill Statement

Raderar en fil från en disk.

Syntax:


Kill File As String

Parametrar:

File: Ett stränguttryck som innehåller en otvetydig filangivelse. Du kan även använda URL-notation.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

76 Det går inte att hitta sökvägen

Exempel:


Sub ExampleKill
    Kill "C:\Users\ThisUser\datafile.dat" ' File must be created in advance
End Sub

Stötta oss!