GetAttr Function

Returnerar ett bitmönster som identifierar filtypen eller namnet på en volym eller katalog.

Syntax:


GetAttr (Text As String)

Returvärde:

Integer

Parametrar:

Text: Ett stränguttryck som innehåller en otvetydig filangivelse. Du kan även använda URL-notation.

Den här funktionen bestämmer attribut för en angiven fil och returnerar ett bitmönster som kan hjälpa dig identifiera följande filattribut:

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

53 Filen hittas inte

Värde

Namngiven konstant

Värde

Definition

ATTR_NORMAL

0

Normala filer.

ATTR_READONLY

1

Skrivskyddade filer.

ATTR_HIDDEN

2

Dold fil

ATTR_SYSTEM

4

Systemfil

ATTR_VOLUME

8

Returns the name of the volume

ATTR_DIRECTORY

16

Returns the name of the directory only.

ATTR_ARCHIVE

32

File was changed since last backup (Archive bit).


Om du vill veta om en bit i en attributbyte är bestämd använder du följande sökmetod:

Exempel:


Sub ExampleSetGetAttr
On Error Goto ErrorHandler ' Definiera mål för felhanterare
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Stötta oss!