FileLen Function

Returnerar längden på en fil i byte.

Syntax:


FileLen (Text As String) As Long

Returnerat värde:

Long

tip

Use ScriptForge.FileSystem service GetFileLen() method when size is expected to be over 2 gigabytes.


Parametrar:

Text: Ett stränguttryck som innehåller en otvetydig filangivelse. Du kan även använda URL-notation.

This function determines the length of a file. If the FileLen function is called for an open file, it returns the file length before it was opened. To determine the current file length of an open file, use the Lof function.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Stötta oss!