FileLen Function

Returnerar lÀngden pÄ en fil i byte.

Syntax:


FileLen (Text As String)

ReturvÀrde:

Long

Parametrar:

Text: Ett strÀnguttryck som innehÄller en otvetydig filangivelse. Du kan Àven anvÀnda URL-notation.

Den hÀr funktionen bestÀmmer lÀngden pÄ en fil. Om FileLen-funktionen anropas för en öppen fil returneras filens lÀngd innan den öppnades. Om du vill bestÀmma den aktuella fillÀngden för en öppen fil anvÀnder du Lof-funktionen.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Please support us!