FileDateTime Function

Returnerar en sträng som innehåller datum och klockslag när en fil är skapad eller ändrad senast.

Syntax:


FileDateTime (Text As String)

Parametrar:

Text: Ett stränguttryck som innehåller en otvetydig filangivelse (utan jokertecken). Du kan även använda URL-notation.

Den här funktionen bestämmer exakt tidpunkt när en fil är skapad eller ändrad senast, returnerad i formatet "DD.MM.ÅÅÅÅ TT.MM.SS".

Du kan ange en språkvariant för att styra konverteringen av tal, datum och valutor i LibreOffice Basic under – Språkinställningar – Språk. I Basic-talformat används alltid en decimalpunkt (.) som platshållare för det decimaltecken som gäller för den aktuella språkvarianten. Decimalpunkten kommer att ersättas med motsvarande decimaltecken.

Detta gäller även språkinställningar för datum-, tids- och valutaformat. Basic-formatet kommer att tolkas och visas på det sätt som definierats i språkinställningarna.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleFileDateTime
    MsgBox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
End Sub

Stötta oss!