FileCopy Statement

Kopierar en fil.

Syntax:


FileCopy TextFrom As String, TextTo As String

Parametrar:

TextFrom: Ett stränguttryck som anger namnet på den fil som ska kopieras. Uttrycket kan innehålla valfri information om sökväg och enhet. Om du vill kan du ange en sökväg i URL-notation.

TextTo: Ett stränguttryck som anger vart du vill kopiera källfilen. Uttrycket kan innehålla målenhet, sökväg och filnamn, eller sökvägen i URL-notation.

Symbolen Info

Du kan bara använda FileCopy-satsen för att kopiera filer som inte är öppna.


Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

76 Det går inte att hitta sökvägen

Exempel:


Sub ExampleFileCopy
    FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\Temp\Autoexec.sav"
End Sub

Stötta oss!