FileCopy Statement

Kopierar en fil.

Syntax:


FileCopy TextFrom As String, TextTo As String

Parametrar:

TextFrom: Ett strÀnguttryck som anger namnet pÄ den fil som ska kopieras. Uttrycket kan innehÄlla valfri information om sökvÀg och enhet. Om du vill kan du ange en sökvÀg i URL-notation.

TextTo: Ett strÀnguttryck som anger vart du vill kopiera kÀllfilen. Uttrycket kan innehÄlla mÄlenhet, sökvÀg och filnamn, eller sökvÀgen i URL-notation.

Symbolen Info

Du kan bara anvÀnda FileCopy-satsen för att kopiera filer som inte Àr öppna.


Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

76 Det gÄr inte att hitta sökvÀgen

Exempel:


Sub ExampleFileCopy
    FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\Temp\Autoexec.sav"
End Sub

Please support us!