FileAttr Function

Returnerar åtkomstläge eller filåtkomstnummer för en fil som är öppnad med en Open-sats. Filåtkomstnumret är beroende av operativsystemet (OSH = Operating System Handle).

Symbolen Info

Om du använder ett 32-bitars operativsystem kan du inte använda FileAttr-funktionen för att bestämma filåtkomstnummer.


Se även: Öppna

Syntax:


FileAttr (FileNumber As Integer, Attribute As Integer)

Returnerat värde:

Integer

Parametrar:

FileNumber: Numret på den fil som öppnades med en Open-sats.

Attribut: Heltalsuttryck som anger vilken typ av filinformation som ska returneras. Följande värden är möjliga:

1: FileAttr-funktionen anger filens åtkomstläge.

2: FileAttr-funktionen returnerar operativsystemets filåtkomstnummer.

Om du anger ett parameterattribut med värdet 1 gäller följande returvärden:

1 - INPUT (filen är öppen för inmatning)

2 - OUTPUT (filen är öppen för utmatning)

4 - RANDOM (filen är öppen för direktåtkomst)

8 - APPEND (filen är öppen för tillägg)

32 - BINARY (filen är öppen i binärläge).

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

52 Ogiltigt filnamn eller filnummer

Exempel:


Sub ExampleFileAttr
  Dim iNumber As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Det här är en textrad"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1), 0, "Access mode"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2), 0, "File attribute"
  Close #iNumber
End Sub

Stötta oss!