FileAttr Function

Returnerar åtkomstläge eller filåtkomstnummer för en fil som är öppnad med en Open-sats. Filåtkomstnumret är beroende av operativsystemet (OSH = Operating System Handle).

Symbolen Info

If you use a 32-Bit operating system, you cannot use the FileAttr function to determine the file access number.


Se även: Öppna

Syntax:


 FileAttr (Channel As Integer, Attributes As Integer)

Returnerat värde:

Integer

Parametrar:

Channel: The number of the file that was opened with the Open statement.

Attributes: Integer expression that indicates the type of file information that you want to return. The following values are possible:

1: FileAttr indicates the access mode of the file.

2: FileAttr returns the file access number of the operating system.

Om du anger ett parameterattribut med värdet 1 gäller följande returvärden:

1 - INPUT (filen är öppen för inmatning)

2 - OUTPUT (filen är öppen för utmatning)

4 - RANDOM (filen är öppen för direktåtkomst)

8 - APPEND (filen är öppen för tillägg)

32 - BINARY (filen är öppen i binärläge).

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

52 Ogiltigt filnamn eller filnummer

Exempel:


Sub ExampleFileAttr
  Dim iNumber As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Det här är en textrad"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1), 0, "Access mode"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2), 0, "File attribute"
  Close #iNumber
End Sub

Stötta oss!