ChDrive-uttryck

Ändrar aktuell enhet.

warning

Some DOS-specific file and directory functions are no longer provided in LibreOffice, or their function is only limited. For example, support for the ChDir, ChDrive and CurDir functions is not provided. Some DOS-specific properties are no longer used in functions that expect file properties as parameters (for example, to differentiate from concealed files and system files). This ensures the greatest possible level of platform independence for LibreOffice. Therefore this feature is subject to removal in a future release.


note

The ScriptForge library in LibreOffice 7.1 introduces the FileSystem service with methods to handle files and folders in user scripts.


Syntax:


  ChDrive Text As String

Parametrar:

Text: Ett stränguttryck som innehåller den nya enhetens bokstavsbeteckning. Om du vill kan du använda URL-notation.

Enheten måste vara tilldelad en stor bokstav. Under Windows begränsas den bokstav som du tilldelar enheten av inställningarna i LASTDRV. Om enhetsargumentet är en sträng som innehåller flera tecken så är bara den första bokstaven relevant. Om du försöker få åtkomst till en icke-existerande enhet uppstår ett fel som du kan besvara med en OnError-sats.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

68 Enheten är inte tillgänglig

76 Det går inte att hitta sökvägen

Exempel:


  Sub ExampleChDrive
      ChDrive "D"  ' Bara möjligt om enheten D existerar.
  End Sub

Stötta oss!