ChDir-uttryck

Ändrar aktuell katalog eller enhet.

Varningssymbol

Detta uttryck fungerar för närvarande inte enligt dokumentationen. Se detta problem för mer information.


Syntax:


ChDir Text As String

Parametrar:

Text: Ett stränguttryck som anger katalogsökväg eller enhet.

Symbolen Info

Om du bara vill ändra aktuell enhet skriver du enhetens bokstavsbeteckning följd av ett kolontecken.


Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

76 Det går inte att hitta sökvägen

Exempel:


Sub ExampleChDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Please support us!