Hantera filer

HÀr beskrivs funktioner och uttryck för att hantera filer.

ChDir-uttryck

Ändrar aktuell katalog eller enhet.

ChDrive-uttryck

Ändrar aktuell enhet.

CurDir-funktion

Returnerar en variantstrÀng som representerar aktuell sökvÀg till den angivna enheten.

Dir-funktion

Returnerar namnet pÄ en fil, en katalog eller alla filer och kataloger pÄ en enhet eller i en katalog som motsvarar den angivna sökvÀgen.

FileAttr Function

Returnerar ÄtkomstlÀge eller filÄtkomstnummer för en fil som Àr öppnad med en Open-sats. FilÄtkomstnumret Àr beroende av operativsystemet (OSH = Operating System Handle).

FileCopy Statement

Kopierar en fil.

FileDateTime Function

Returnerar en strÀng som innehÄller datum och klockslag nÀr en fil Àr skapad eller Àndrad senast.

FileExists Function

BestÀmmer om en fil eller en katalog pÄ datamediet Àr tillgÀnglig.

FileLen Function

Returnerar lÀngden pÄ en fil i byte.

GetAttr Function

Returnerar ett bitmönster som identifierar filtypen eller namnet pÄ en volym eller katalog.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Kill Statement

Raderar en fil frÄn en disk.

MkDir Statement

MkDir Statement diagram

Skapar en ny katalog i ett datamedium.

Name Statement

Byter namn pÄ en befintlig fil eller katalog.

RmDir Statement

Raderar en befintlig katalog frÄn ett datamedium.

SetAttr Statement

StÀller in attributinformation för en angiven fil.

Please support us!