Hantera filer

Här beskrivs funktioner och uttryck för att hantera filer.

ChDir-uttryck

Ändrar aktuell katalog eller enhet.

ChDrive-uttryck

Ändrar aktuell enhet.

CurDir Function

Returns a variant string that represents the current path .

Dir-funktion

Returnerar namnet på en fil, en katalog eller alla filer och kataloger på en enhet eller i en katalog som motsvarar den angivna sökvägen.

FileAttr Function

Returnerar åtkomstläge eller filåtkomstnummer för en fil som är öppnad med en Open-sats. Filåtkomstnumret är beroende av operativsystemet (OSH = Operating System Handle).

FileCopy Statement

Kopierar en fil.

FileDateTime Function

Returnerar en sträng som innehåller datum och klockslag när en fil är skapad eller ändrad senast.

FileExists Function

Bestämmer om en fil eller en katalog på datamediet är tillgänglig.

FileLen Function

Returnerar längden på en fil i byte.

GetAttr Function

Returnerar ett bitmönster som identifierar filtypen eller namnet på en volym eller katalog.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Kill Statement

Raderar en fil från en disk.

MkDir Statement

MkDir Statement diagram

Skapar en ny katalog i ett datamedium.

Name Statement

Byter namn på en befintlig fil eller katalog.

RmDir Statement

Raderar en befintlig katalog från ett datamedium.

SetAttr Statement

Ställer in attributinformation för en angiven fil.

Stötta oss!