Sök funktion

Returnerar position för nÀsta skrivning eller lÀsning i en fil som Àr öppnad med Open-satsen.

För filer med direktÄtkomst returnerar Seek-funktionen numret pÄ nÀsta post som ska lÀsas.

För alla andra filer returnerar funktionen den byteposition dÀr nÀsta operation ska intrÀffa.

Se Àven: Open, Seek.

Syntax:


Seek (FileNumber)

ReturvÀrde:

Long

Parametrar:

FileNumber:Det datakanalnummer som anvÀndes i Open-satsen.

Please support us!