Lof-funktion

Returnerar storleken på en öppen fil i byte.

Syntax:


Lof (FileNumber)

Returnerat värde:

Long

Parametrar:

FileNumber: Ett numeriskt uttryck som innehåller det filnummer som anges i Open-satsen.

Symbolen Tips

Du kan bestämma längden på en fil som inte är öppen med hjälp av FileLen-funktionen.


Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

52 Ogiltigt filnamn eller filnummer

Exempel:

Stötta oss!