Lof-funktion

Returnerar storleken på en öppen fil i byte.

Syntax:


Lof (FileNumber)

Returvärde:

Long

Parametrar:

FileNumber: Ett numeriskt uttryck som innehåller det filnummer som anges i Open-satsen.

Symbolen Tips

Du kan bestämma längden på en fil som inte är öppen med hjälp av FileLen-funktionen.


Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

52 Ogiltigt filnamn eller filnummer

Exempel:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Måste vara en variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Placera i början
  Put #iNumber,, "Det här är den första textraden" REM Fyll raden med text
  Put #iNumber, "Det här är den andra textraden"
  Put #iNumber, "Det här är den tredje textraden"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Det här är en ny rad med text"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Det här är texten i post nummer 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!