Loc-funktion

Returnerar den aktuella positionen i en öppen fil.

Syntax:


Loc (FileNumber)

ReturvÀrde:

Long

Parametrar:

FileNumber: Ett numeriskt uttryck som innehÄller det filnummer som Àr angivet av Open-satsen för respektive fil.

Om Loc-funktionen anvÀnds för en öppen direktÄtkomstfil sÄ returnerar den numret pÄ den post som lÀstes eller skrevs senast.

För en sekventiell fil returnerar Loc-funktionen positionen i en fil delad med 128. För binÀra filer returneras positionen hos den byte som lÀstes eller skrevs senast.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

52 Ogiltigt filnamn eller filnummer

Please support us!