Eof-funktion

Bestämmer om filpekaren har nått slutet av en fil.

Syntax:


Eof (intexpression As Integer)

Returnerat värde:

Bool

Parametrar:

Intexpression: Ett heltalsuttryck som bestämmer den öppna filens nummer.

Använd EOF för att undvika fel om du försöker göra inmatningar efter slutet i en fil. När du använder en Input- eller Get-sats för att läsa från en fil så flyttas filpekaren framåt efter antalet lästa byte. Vid filens slut returnerar EOF värdet "Sant" (-1).

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

52 Ogiltigt filnamn eller filnummer

Exempel:

Stötta oss!