Eof-funktion

BestÀmmer om filpekaren har nÄtt slutet av en fil.

Syntax:


Eof (intexpression As Integer)

ReturvÀrde:

Bool

Parametrar:

Intexpression: Ett heltalsuttryck som bestÀmmer den öppna filens nummer.

AnvÀnd EOF för att undvika fel om du försöker göra inmatningar efter slutet i en fil. NÀr du anvÀnder en Input- eller Get-sats för att lÀsa frÄn en fil sÄ flyttas filpekaren framÄt efter antalet lÀsta byte. Vid filens slut returnerar EOF vÀrdet "Sant" (-1).

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

52 Ogiltigt filnamn eller filnummer

Exempel:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Första textraden"
  Print #iNumber, "Ytterligare en textrad"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!