Write Statement

Skriver data till en sekventiell fil.

Syntax:


Write [#FileName], [Expressionlist]

Parametrar:

Filnamn: Alla numeriska uttryck som innehÄller det filnummer som angavs med Open-satsen för respektive fil.

Expressionlist: Variabler eller uttryck som du vill mata in i en fil, separerade av kommatecken.

Om uttryckslistan utelÀmnas lÀgger Write-satsen till en tom rad i filen.

Om du vill lÀgga till en uttryckslista i en ny eller befintlig fil mÄste filen öppnas i Output-lÀge eller Append-lÀge.

De strÀngar som du skriver omges av citationstecken och avgrÀnsas med kommatecken. Du behöver inte föra in dessa avgrÀnsare i listan över uttryck.

Alla Write-satser ger en symbol för linjeslut som sista inmatning.

Tal med decimalavgrÀnsare konverteras enligt de lokala instÀllningarna.

Exempel:


Sub ExampleWrite
Dim iCount As Integer
Dim sValue As String
  iCount = Freefile
  Open "C:\data.txt" For Output As iCount
  sValue = "Hamburg"
  Write #iCount,sValue,200
  sValue = "New York"
  Write #iCount,sValue,300
  sValue = "Miami"
  Write #iCount,sValue,450
  Close #iCount
End Sub

Please support us!