Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Put# statement to write data to a binary or a random file.


Syntax:

Write Statement diagram


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Parametrar:

fileNum: Any numeric expression that contains the file number that was set by the Open statement for the respective file.

expression list: Variables or expressions that you want to enter in a file, separated by commas.

Om uttryckslistan utelämnas lägger Write-satsen till en tom rad i filen.

Om du vill lägga till en uttryckslista i en ny eller befintlig fil måste filen öppnas i Output-läge eller Append-läge.

De strängar som du skriver omges av citationstecken och avgränsas med kommatecken. Du behöver inte föra in dessa avgränsare i listan över uttryck.

Alla Write-satser ger en symbol för linjeslut som sista inmatning.

Tal med decimalavgränsare konverteras enligt de lokala inställningarna.

Exempel:

Stötta oss!