Put# Statement

Skriver en post till en relativ fil eller en bytesekvens till en binär fil.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Syntax:

Put Statement diagram


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parametrar:

fileNum: Any integer expression that defines the file that you want to write to.

recordNum, filePos: For relative files (random access files), the number of the record that you want to write.

För binära filer (Binary-åtkomst): positionen hos den byte i filen där du vill börja skriva.

variable: Name of the variable that you want to write to the file.

Observera för relativa filer: Om innehållet i den här variabeln inte motsvarar längden på den post som anges i bisatsen Len i Open-satsen, så fylls utrymmet mellan den nyss skrivna posten och nästa post ut med befintliga data från den fil du skriver till.

Observera för binära filer: Innehåller i variablerna skrivs till den angivna positionen, och filpekaren infogas direkt efter den sista byten. Inget utrymme lämnas mellan posterna.

Exempel:

Stötta oss!