Put# Statement

Skriver en post till en relativ fil eller en bytesekvens till en binÀr fil.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Syntax:

Put Statement diagram


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parametrar:

fileNum: Any integer expression that defines the file that you want to write to.

recordNum, filePos: For relative files (random access files), the number of the record that you want to write.

För binÀra filer (Binary-Ätkomst): positionen hos den byte i filen dÀr du vill börja skriva.

variable: Name of the variable that you want to write to the file.

Observera för relativa filer: Om innehÄllet i den hÀr variabeln inte motsvarar lÀngden pÄ den post som anges i bisatsen Len i Open-satsen, sÄ fylls utrymmet mellan den nyss skrivna posten och nÀsta post ut med befintliga data frÄn den fil du skriver till.

Observera för binÀra filer: InnehÄller i variablerna skrivs till den angivna positionen, och filpekaren infogas direkt efter den sista byten. Inget utrymme lÀmnas mellan posterna.

Exempel:

Please support us!