Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Syntax:

Line Input Statement diagram


Line Input #fileNum, variable

Parametrar:

fileNum: Number of the file that contains the data that you want to read. The file must have been opened in advance with the Open statement using the key word INPUT.

variable: The name of the variable that stores the result.

Med en Line Input#-sats kan du läsa strängar från en öppen fil till en variabel. Strängvariabler läses rad för rad fram till den första vagnreturen (Asc=13) eller radmatningen(Asc=10). Radslutsmarkeringar ingår inte i resultatsträngen.

Exempel:

Stötta oss!