Input# Statement

LÀser data frÄn en öppen sekventiell fil.

Syntax:

Input Statement diagram


Input #fileNum {,|;} var1 [, var2 [, ...]]

Parametrar:

fileNum: Number of the file that contains the data that you want to read. The file must be opened with the Open statement using the key word INPUT.

var: A numeric or string variable that you assign the values read from the opened file to.

En Input#-sats lÀser numeriska vÀrden eller strÀngar frÄn en öppen fil och tilldelar data till en eller flera variabler. En numerisk variabel lÀses upp till den första vagnreturen (Asc=13), radmatningen (Asc=10), blanksteget eller kommatecknet. StrÀngvariabler lÀses upp till den första vagnreturen (Asc=13), radmatningen (Asc=10) eller kommatecknet.

Data och datatyper i den öppnade filen mÄste visas i samma ordning som de variabler som överförs i parametern "var". Om du tilldelar icke-numeriska vÀrden till en numerisk variabel, sÄ tilldelas "var" vÀrdet "0".

Poster som separeras med kommatecken (,) kan inte tilldelas en strÀngvariabel. Citationstecken (") i filen ignoreras ocksÄ. Om du vill lÀsa de hÀr tecknen frÄn filen kan du anvÀnda Line Input#-satsen för att lÀsa rena textfiler (filer som bara innehÄller utskrivbara tecken) rad för rad.

Om slutet av filen nÄs vid lÀsning av ett dataelement uppstÄr ett fel och processen avbryts.

Exempel:


Sub ExampleWorkWithAFile
  Dim iCount As Integer, sFileName As String
  Dim sName As String, sValue As Integer
  sFileName = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iCount = Freefile
  ' Skriv data till filen (som vi senare kommer att lÀsa in via Input)
  Open sFileName For Output As iCount
  sName = "Hamburg" : sValue = 200
  Write #iCount, sName, sValue
  sName = "New York" : sValue = 300
  Write #iCount; sName, sValue
  sName = "Miami" : sValue = 459
  Write #iCount, sName, sValue
  Close #iCount
  ' LÀs datafil med hjÀlp av Input
  iCount = Freefile
  Open sFileName For Input As iCount
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount; sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Close #iCount
End Sub

Please support us!