Hämta uttryck

Läser en post från en relativ fil, eller en bytesekvens från en binär fil, till en variabel.

Se även: PUT-uttryck

Syntax:


Get [#] FileNumber As Integer, [Position], Variable

Parametrar:

FileNumber: Ett heltalsuttryck som bestämmer filnummer.

Position: För filer som är öppnade i Random-läge är Position numret på den post du vill läsa.

För filer som är öppnade i Binary-läge är Position den byteposition i filen där läsningen börjar.

Om Position utelämnas används den aktuella positionen för den aktuella dataposten i filen.

Variabel: Namnet på den variabel som ska läsas. Du kan använda alla variabeltyper utom objektvariabler.

Exempel:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant ' Måste vara av typen variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Placera i början
  Put #iNumber,, "Det här är den första textraden" ' Fyll raden med text
  Put #iNumber, "Det här är den andra textraden"
  Put #iNumber, "Det här är den tredje textraden"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Det här är en ny text"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Det här är texten i post nummer 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!