Indata-/utdatafunktioner

Get Statement

Läser en post från en relativ fil, eller en bytesekvens från en binär fil, till en variabel.

Input# Statement

Läser data från en öppen sekventiell fil.

Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Put# Statement

Skriver en post till en relativ fil eller en bytesekvens till en binär fil.

Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

Loc-funktion

Returnerar den aktuella positionen i en öppen fil.

Sök funktion

Returnerar position för nästa skrivning eller läsning i en fil som är öppnad med Open-satsen.

Eof-funktion

Bestämmer om filpekaren har nått slutet av en fil.

Lof-funktion

Returnerar storleken på en öppen fil i byte.

Stötta oss!