FreeFile-funktion

Returnerar nÀsta tillgÀngliga filnummer för att öppna en fil. AnvÀnd den hÀr funktionen för att öppna en fil med ett filnummer som inte redan anvÀnds av en öppen fil.

Syntax:


FreeFile

ReturvÀrde:

Integer

Parametrar:

Den hÀr funktionen kan bara anvÀndas omedelbart framför en Open-sats. FreeFile returnerar nÀsta tillgÀngliga filnummer, men reserverar det inte.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

67 För mÄnga filer

Exempel:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Första textraden"
  Print #iNumber, "Ytterligare en textrad"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!