FreeFile Function

Returnerar nästa tillgängliga filnummer för att öppna en fil. Använd den här funktionen för att öppna en fil med ett filnummer som inte redan används av en öppen fil.

Syntax:


FreeFile

Returnerat värde:

Integer

Parametrar:

Den här funktionen kan bara användas omedelbart framför en Open-sats. FreeFile returnerar nästa tillgängliga filnummer, men reserverar det inte.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

67 För många filer

Exempel:

Stötta oss!