Stäng uttryck

Stänger en angiven fil som är öppnad med en Open-sats.

Syntax:


Close FileNumber As Integer[, FileNumber2 As Integer[,...]]

Parametrar:

FileNumber: Ett heltalsuttryck som anger numret på den datakanal som öppnades med Open-satsen.

Exempel:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Första textraden"
  Print #iNumber, "Ytterligare en textrad"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!