Öppna och stänga filer

Close Statement

Stänger en angiven fil som är öppnad med en Open-sats.

FreeFile Function

Returnerar nästa tillgängliga filnummer för att öppna en fil. Använd den här funktionen för att öppna en fil med ett filnummer som inte redan används av en öppen fil.

Open Statement

Öppnar en datakanal.

Reset Statement

Stänger alla öppna filer och skriver innehållet i alla filbuffertar till hårddisken.

Stötta oss!