In- och utmatningsfunktioner för filer

Funktionerna i den här kategorin används för att skapa och hantera datafiler.

Du kan använda funktionerna för att skapa "relativa" filer, som sedan kan användas för att spara och ladda data genom att ange ett postnummer. Filfunktioner kan också användas för att hämta information om filer, t.ex. filstorlek, sökvägsinställningar eller tid och datum för en fil eller katalog.

note

The ScriptForge library in LibreOffice 7.1 introduces the FileSystem service with methods to handle files and folders in user scripts.


Öppna och stänga filer

Indata-/utdatafunktioner

Hantera filer

Här beskrivs funktioner och uttryck för att hantera filer.

Stötta oss!