RGB-funktion

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components.

Syntax:


RGB (Rött, Grönt, BlÄtt)

ReturvÀrde:

Long

Parameter:

Rött: Heltalsuttryck som anger den röda komponenten (0-255) i fÀrgen.

Grönt: Heltalsuttryck som anger den gröna komponenten (0-255) i fÀrgen.

BlÄtt: Heltalsuttryck som anger den blÄ komponenten (0-255) i fÀrgen.

tip

The color picker dialog helps computing red, green and blue components of a composite color. Changing the color of text and selecting Custom color displays the color picker dialog.


Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "FÀrgen " & lVar & " bestÄr av:" & Chr(13) &_
    "röd = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "grön= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blÄtt= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"fÀrger"
End Sub

Please support us!